link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Run­sas an­ti­bioot­tien käyt­tö saat­taa al­tis­taa Par­kin­so­nin tau­dil­le (25.11.2019)
 2. Tie­toi­suus­tai­dot vä­hen­tä­vät opis­ke­li­joi­den stres­siä (19.11.2019)
 3. Tu­pa­koin­ti ja kor­kea ve­ren­pai­ne li­sää­vät äk­ki­kuo­le­maan joh­ta­van ai­vo­ve­ren­vuo­don ris­kiä (14.11.2019)
 4. Mei­lah­des­sa syn­ty­nei­tä lää­ke­tie­teen in­no­vaa­tioi­ta esil­lä Slush-ta­pah­tu­mas­sa (13.11.2019)
 5. Dia­be­tek­sel­ta suo­jaa­va me­ka­nis­mi sel­vi­si suo­ma­lais­per­hei­den avul­la (4.11.2019)
 6. Tuh­ka­rok­ko hä­vit­tää suu­ren osan po­ti­laan im­mu­no­lo­gi­ses­ta suo­jas­ta jopa vuo­sien ajak­si (4.11.2019)
 7. HUSis­sa ke­hi­te­tyn en­nus­te­mal­lin avul­la ai­em­paa tar­kem­pi ar­vio lä­vis­tä­vän ai­vo­vam­man saa­neen po­ti­laan toi­pu­mi­ses­ta (4.11.2019)
 8. Mik­ro­bio­mi on iso pala pe­ri­män ja ym­pä­ris­tön vä­lis­sä (4.11.2019)
 9. MINERVASÄÄTIÖN BROR-AXEL LAMBERG-PALKINTO ENDOKRINOLOGIASTA ON MYÖNNETTY PROFESSORI ULLA FELDT-RASMUSSENILLE (1.11.2019)
 10. Biomedicum Helsinki -säätiön myöntämät apurahat 2019 (31.10.2019)
 11. Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty pi­ka­tes­ti avuk­si dia­be­tek­sen ja esi­dia­be­tek­sen seu­lon­taan? (28.10.2019)
 12. Vaih­de­vuo­sien hoi­dot yk­si­löl­lis­ty­vät – hor­mo­ni­hoi­to voi eh­käis­tä myös de­men­ti­aa (21.10.2019)
 13. Ihon bak­tee­rit voi­vat sekä suo­ja­ta atoop­pi­sel­ta ihot­tu­mal­ta että pa­hen­taa sen oi­rei­ta (18.10.2019)
 14. Apua he­del­möi­tys­hoi­toi­hin: tut­ki­jat opet­te­le­vat ar­vioi­maan al­kioi­ta en­tis­tä tar­kem­min (17.10.2019)
 15. Olli Sil­ven­noi­nen ni­mi­tet­ty joh­ta­jak­si Hel­sin­gin yli­opis­ton Hi­LI­FE -tut­ki­mus­kes­kuk­seen (16.10.2019)
 16. Uusi neu­ro­tie­teen kes­kit­ty­mä Hel­sin­ki Brain & Mind sai EAKR-ra­hoi­tuk­sen (11.10.2019)
 17. Uusi tutkimus haas­taa kä­si­tyk­siä en­nen­ai­kai­sen ikään­ty­mi­sen me­ka­nis­meis­ta (11.10.2019)
 18. Dien­ta­moe­bas­ta tuli Suo­men ylei­sin tau­tia ai­heut­ta­va suo­lis­to­loi­nen – pit­kit­ty­neet vat­sa­vai­vat tyy­pil­li­nen oire (8.10.2019)
 19. Pro­fes­so­ri Kim­mo Kon­tu­la: Oli­si­ko syy­tä ot­taa käyt­töön tut­ki­joi­den ’Hip­po­kra­teen va­la’? (4.10.2019)
 20. Lewyn kap­pa­le -tau­ti on­kin kak­si eri ai­vo­sai­raut­ta (2.10.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
 1. Run­sas an­ti­bioot­tien käyt­tö saat­taa al­tis­taa Par­kin­so­nin tau­dil­le (25.11.2019)
 2. Tie­toi­suus­tai­dot vä­hen­tä­vät opis­ke­li­joi­den stres­siä (19.11.2019)
 3. Tu­pa­koin­ti ja kor­kea ve­ren­pai­ne li­sää­vät äk­ki­kuo­le­maan joh­ta­van ai­vo­ve­ren­vuo­don ris­kiä (14.11.2019)
 4. Mei­lah­des­sa syn­ty­nei­tä lää­ke­tie­teen in­no­vaa­tioi­ta esil­lä Slush-ta­pah­tu­mas­sa (13.11.2019)
 5. Dia­be­tek­sel­ta suo­jaa­va me­ka­nis­mi sel­vi­si suo­ma­lais­per­hei­den avul­la (4.11.2019)
 6. Tuh­ka­rok­ko hä­vit­tää suu­ren osan po­ti­laan im­mu­no­lo­gi­ses­ta suo­jas­ta jopa vuo­sien ajak­si (4.11.2019)
 7. HUSis­sa ke­hi­te­tyn en­nus­te­mal­lin avul­la ai­em­paa tar­kem­pi ar­vio lä­vis­tä­vän ai­vo­vam­man saa­neen po­ti­laan toi­pu­mi­ses­ta (4.11.2019)
 8. Mik­ro­bio­mi on iso pala pe­ri­män ja ym­pä­ris­tön vä­lis­sä (4.11.2019)
 9. MINERVASÄÄTIÖN BROR-AXEL LAMBERG-PALKINTO ENDOKRINOLOGIASTA ON MYÖNNETTY PROFESSORI ULLA FELDT-RASMUSSENILLE (1.11.2019)
 10. Biomedicum Helsinki -säätiön myöntämät apurahat 2019 (31.10.2019)
 11. Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty pi­ka­tes­ti avuk­si dia­be­tek­sen ja esi­dia­be­tek­sen seu­lon­taan? (28.10.2019)
 12. Vaih­de­vuo­sien hoi­dot yk­si­löl­lis­ty­vät – hor­mo­ni­hoi­to voi eh­käis­tä myös de­men­ti­aa (21.10.2019)
 13. Ihon bak­tee­rit voi­vat sekä suo­ja­ta atoop­pi­sel­ta ihot­tu­mal­ta että pa­hen­taa sen oi­rei­ta (18.10.2019)
 14. Apua he­del­möi­tys­hoi­toi­hin: tut­ki­jat opet­te­le­vat ar­vioi­maan al­kioi­ta en­tis­tä tar­kem­min (17.10.2019)
 15. Olli Sil­ven­noi­nen ni­mi­tet­ty joh­ta­jak­si Hel­sin­gin yli­opis­ton Hi­LI­FE -tut­ki­mus­kes­kuk­seen (16.10.2019)
 16. Uusi neu­ro­tie­teen kes­kit­ty­mä Hel­sin­ki Brain & Mind sai EAKR-ra­hoi­tuk­sen (11.10.2019)
 17. Uusi tutkimus haas­taa kä­si­tyk­siä en­nen­ai­kai­sen ikään­ty­mi­sen me­ka­nis­meis­ta (11.10.2019)
 18. Dien­ta­moe­bas­ta tuli Suo­men ylei­sin tau­tia ai­heut­ta­va suo­lis­to­loi­nen – pit­kit­ty­neet vat­sa­vai­vat tyy­pil­li­nen oire (8.10.2019)
 19. Pro­fes­so­ri Kim­mo Kon­tu­la: Oli­si­ko syy­tä ot­taa käyt­töön tut­ki­joi­den ’Hip­po­kra­teen va­la’? (4.10.2019)
 20. Lewyn kap­pa­le -tau­ti on­kin kak­si eri ai­vo­sai­raut­ta (2.10.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34