link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Biomedicum Helsinki Foundation Call for Grants open until 22.8. (14.8.2020)
 2. Biomedicum Helsinki Foundation Call for Grants 3.8-22.8.2020 (24.6.2020)
 3. Pfizer lah­joit­ti 20 000 eu­roa Hel­sin­gin yli­opis­ton ko­ro­na­tut­ki­muk­sel­le (23.6.2020)
 4. Hel­sin­gin tie­de­pal­kin­to pro­fes­so­ri Satu Must­joel­le: ”Tut­ki­jan ura on it­sen­sä haas­ta­mis­ta” (15.6.2020)
 5. Tut­ki­jat rat­kai­si­vat vi­rus­pe­räi­sen Ka­po­sin sar­koo­ma -syö­vän pit­kä­ai­kai­sen ar­voi­tuk­sen (12.6.2020)
 6. Suomen Akatemian syyskuun 2020 hakuilmoitukset (5.6.2020)
 7. Kor­ti­kos­te­roi­di­hoi­toa ras­kausai­ka­na saa­nei­den äi­tien lap­sil­la mui­ta enem­män ke­hi­tyk­sen ja käyt­täy­ty­mi­sen häi­riöi­tä (20.5.2020)
 8. Tissues protect their DNA under mechanical stress (14.5.2020)
 9. Tut­ki­jat löy­si­vät mi­to­kondri­aa­li­seen li­has­tau­tiin hoi­don: B3-vi­ta­mii­ni el­vyt­tää sai­ras­ta li­has­ta (14.5.2020)
 10. Las­ten­tau­tien tut­ki­mus­sää­tiö lah­joit­ti pro­fes­suu­rin (13.5.2020)
 11. 10 mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­ti syö­vän im­mu­no­te­ra­pian tutkimus - ja in­no­vaa­tio­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen Suo­mes­sa (11.5.2020)
 12. HUSin Rahul Raj palkittiin aivovammapotilaan ennustetta laskevasta, tekoälyyn perustuvasta algoritmistä (11.5.2020)
 13. Tut­ki­jat löy­si­vät gee­ni­mu­taa­tioi­ta kan­ta­so­lusiir­toon liit­ty­vän kään­teis­hyl­jin­nän taus­tal­ta (7.5.2020)
 14. Finn­Gen-tut­ki­muk­ses­sa löy­det­tiin glau­koo­mal­ta suo­jaa­va, suo­ma­lai­sil­la ylei­nen gee­ni­muo­to (6.5.2020)
 15. Kuka saa hoi­toa? Tutkimus edis­tää ter­vey­den tasa-ar­voa (21.4.2020)
 16. Minerva Foundation: Prizes and grants available for application, deadline May 4 (20.4.2020)
 17. Ge­no­mi­poh­jai­nen ris­kiar­vio tu­kee kan­san­tau­tien en­nal­taeh­käi­syä ja syö­pä­seu­lon­to­ja (9.4.2020)
 18. Ko­ro­na­vi­ruk­sen sa­lat auki – tut­ki­jat te­hos­ta­vat vi­ruk­sen pe­ri­män kar­toi­tus­ta (8.4.2020)
 19. Ko­ro­nan le­viä­mis­tä su­per­tie­to­ko­neel­la mal­lin­ta­neet tut­ki­jat: Tär­kein­tä on nyt vält­tää vilk­kai­ta si­sä­ti­lo­ja (7.4.2020)
 20. HUSissa alkaa COVID-19-taudin lääkehoitotutkimus (3.4.2020)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Biomedicum Helsinki Foundation Call for Grants open until 22.8. (14.8.2020)
 2. Biomedicum Helsinki Foundation Call for Grants 3.8-22.8.2020 (24.6.2020)
 3. Pfizer lah­joit­ti 20 000 eu­roa Hel­sin­gin yli­opis­ton ko­ro­na­tut­ki­muk­sel­le (23.6.2020)
 4. Hel­sin­gin tie­de­pal­kin­to pro­fes­so­ri Satu Must­joel­le: ”Tut­ki­jan ura on it­sen­sä haas­ta­mis­ta” (15.6.2020)
 5. Tut­ki­jat rat­kai­si­vat vi­rus­pe­räi­sen Ka­po­sin sar­koo­ma -syö­vän pit­kä­ai­kai­sen ar­voi­tuk­sen (12.6.2020)
 6. Suomen Akatemian syyskuun 2020 hakuilmoitukset (5.6.2020)
 7. Kor­ti­kos­te­roi­di­hoi­toa ras­kausai­ka­na saa­nei­den äi­tien lap­sil­la mui­ta enem­män ke­hi­tyk­sen ja käyt­täy­ty­mi­sen häi­riöi­tä (20.5.2020)
 8. Tissues protect their DNA under mechanical stress (14.5.2020)
 9. Tut­ki­jat löy­si­vät mi­to­kondri­aa­li­seen li­has­tau­tiin hoi­don: B3-vi­ta­mii­ni el­vyt­tää sai­ras­ta li­has­ta (14.5.2020)
 10. Las­ten­tau­tien tut­ki­mus­sää­tiö lah­joit­ti pro­fes­suu­rin (13.5.2020)
 11. 10 mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­ti syö­vän im­mu­no­te­ra­pian tutkimus - ja in­no­vaa­tio­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen Suo­mes­sa (11.5.2020)
 12. HUSin Rahul Raj palkittiin aivovammapotilaan ennustetta laskevasta, tekoälyyn perustuvasta algoritmistä (11.5.2020)
 13. Tut­ki­jat löy­si­vät gee­ni­mu­taa­tioi­ta kan­ta­so­lusiir­toon liit­ty­vän kään­teis­hyl­jin­nän taus­tal­ta (7.5.2020)
 14. Finn­Gen-tut­ki­muk­ses­sa löy­det­tiin glau­koo­mal­ta suo­jaa­va, suo­ma­lai­sil­la ylei­nen gee­ni­muo­to (6.5.2020)
 15. Kuka saa hoi­toa? Tutkimus edis­tää ter­vey­den tasa-ar­voa (21.4.2020)
 16. Minerva Foundation: Prizes and grants available for application, deadline May 4 (20.4.2020)
 17. Ge­no­mi­poh­jai­nen ris­kiar­vio tu­kee kan­san­tau­tien en­nal­taeh­käi­syä ja syö­pä­seu­lon­to­ja (9.4.2020)
 18. Ko­ro­na­vi­ruk­sen sa­lat auki – tut­ki­jat te­hos­ta­vat vi­ruk­sen pe­ri­män kar­toi­tus­ta (8.4.2020)
 19. Ko­ro­nan le­viä­mis­tä su­per­tie­to­ko­neel­la mal­lin­ta­neet tut­ki­jat: Tär­kein­tä on nyt vält­tää vilk­kai­ta si­sä­ti­lo­ja (7.4.2020)
 20. HUSissa alkaa COVID-19-taudin lääkehoitotutkimus (3.4.2020)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36